Frans Pennings

Welcome

                                                                                                                  
                                                                           

                                                          NEWS         


NEW PUBLICATIONS

Pennings, Frans, European Social Security Law. (383 p.). Antwerp: Intersentia, 2015.

F.J.L. Pennings, ‘What is wrong with international standards on social protection?’ In Ceric Ryngaert, Erik Molenaar & Sarah Nouwen (eds.), What's wrong with international law? Liber Amicorum A.H.A. Soons, pp. 166-185, Leiden Boston: Brill. 

 F.J.L. Pennings, ‘EU-burgerschap en de vrees voor sociaal toerisme: de zaak Dano’,. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 21(2), pp. 39-44.  

 F.J.L. Pennings, ‘Exceptie van de mededingingsbepalingen voor (schijn)zelfstandigen: de zaak FNV Kiem’, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 21 (4), pp. 111-116.  

C. Ryngaert en F. Pennings, ’Fundamentele arbeidsrechten en immuniteit - De zaak tegen de Europese Octrooi Organisatie’, Nederlands Juristenblad, pp. 1212-1218.  


   
 

Contact

Frans Pennings is professor of Labour Law and Social Security Law at Utrecht University
Since 2011 he is also visiting professor at Gothenburg university.Utrecht University                                         

Achter St Pieter 200
3512 HT Utrecht
Netherlands
tel. (31) 302537258
e-mail: 
  f.pennings@uu.nl
RESEARCH INTERESTS


 


 
 


- National and international labour law and social security law.
- European and comparative social security law, life course arrangements,
- direct effect of international standards on national systems, 
- labour law protection for persons not having a contract of employment.