Frans Pennings

all publications

1.                                              klik hier voor Publicaties in chronologische volgorde
Arbeidsovereenkomst

Frans Pennings en Claire Bosse (eds), The Protection of Working Relationships. A comparative study, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011.

In 1996 the International Labour Organisation (ILO) adopted Recommendation 198, which asks its Members to undertake action to reduce ‘disguised’ employment relationships, with the goal of ensuring that those actually working in an employment relationship are actually given the corresponding legal status. In order to make a substantial contribution to the discussion on these developments a group of noted European labour law scholars has undertaken the research assembled in this book, recommending labour law reforms based on a close examination of existing conditions.

Photo of the title: The Protection of Working Relationships. A Comparative Study - 9041132899 - 9789041132895

te downloaden hoofdstukken:


Chapter 2,   The Various Categories of Persons Performing Work Personally
C
hapter 4.  The European Union and the Issue of the Employment Relationship
Chapter 7.   The Protection of Working Relationships in the NetherlandsFrans Pennings, ‘Moeilijker handhaving van op sociale dialoog gebaseerde regulering? De Raamovereenkomst arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het Kücük-arrest’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 18e jrg., nr. 7, september 2012, p. 257- 263. download
 


Frans Pennings, P. Vlaardingerbroek, W.H. van Boom en I.J.F.A. van Vijfeijken, Via het vrijwilligerstatuut naar een betere status voor de vrijwilligers. Tilburg 2001.
  
 

Bescherming van socialezekerheidsrechten

Frans Pennings, ‘Protection of social security rights by the Constitution and interna­tional treaties’, in: A. Swiatkowski (red.), Jagiel­lo­nian University Yearbook of Polish labour law and social policy, Cracow 1994, p. 221-232.


F   
Frans Pennings, ‘Judicial protection of social security in the Netherlands: towards an integra­ti­on in administrative litigation law’, in: A. Swiatkowski (red.), Jagiel­lo­nian University Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy, Cracow 1994, p. 50-62.Frans Pennings, ‘The Potential Consequences of the Gaygusuz Judgment’, European Journal of Social Security, 1(2), 1999, p. 35‑57.Frans Pennings, ‘Bescherming van uitkeringsaanspraken uit sociale verzekeringen. Enige rechtsver­gelij­ken­de kanttekeningen bij de Notitie Overgangs­recht’, Neder­lands Juristen­blad, nr.31, 1993, p. 1112-1117. F  Frans Pennings, ‘Eigendomsbescherming in de sociale zekerheid’, in: M. Herweijer en G. Vonk (red.), Sociale zekerheid voor het oog van de meester, Deventer 2006, p. 101-114. download


 
 Frans Pennings, ‘De Eerste Kamer, de verzekeringsgedachte en het overgangsrecht’, Sociaal recht, 1995, p.183-187.
 

 
      Burgerschap

refereed article

 
F     Frans Pennings, ‘EU Citizenship: Access to Social Benefits in Other EU Member States’, In The   International Journal of Comparative Labour law and Industrial Relations, Vol. 28, Issue,307-333. download


 
F.   Frans Pennings, EU-burgerschap en toegang tot sociale voordelen over de grens. Is er verschil tussen marktburgers en sociale burgers?, Arbeidsrechtelijke Annotaties, vol. 11, no. 3, 2012, 4-25. download
 

 
Frans Pennings, ´Hendrix. Hoe een jonggehandicapte onverwacht profiteert van het vrij verkeer van werknemers´, In: G. Essers, A.P. van der Mei, F. van Overmeiren, Vrij verkeer van personen in 60 arresten. De zegeningen van het Europees burgerschap, Kluwer: Deventer,   315-322.  
 

Collectief onderhandelen 

Frans Pennings, ‘Differences in the Organisation of Labour Relations and their Impact on the Social Dialogue: The Turkish and Dutch Cases’, in: Talat Canbolat (ed.), Essays in Honour of Prof. Dr Al Güzel, Beta Publishers, Istanbul, 2010, 647-658.Frans Pennings, The Right to Collective Bargaining: does it require Government Interference or Abstention?, Studia z zakresu prawa pracy (Studies in Labour Law and Social Policy), Krakow Rocznik: Krakow,2009, pp. 425-432.
download


Frans Pennings, ‘Criteria whether trade unions are representative in the Netherlands’, in: A. Swiat­kow­ski (ed.), Jagiel­lo­nian University Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy, Cracow 1996, p. 57-71.


Coordinatie sociale zekerheid

Frans Pennings, 'Coordination of Social Security within the EU context, in P. Arellano Ortiz, M. Olivier en G. Vonk (ed.), Social Security and Migrant Workers, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, 2014, 117-132.Frans Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, zesde druk, 2010.


 


Frans Pennings, European Social Security Law. Antwerpen, Intersentia, 5th edition, 2010.

European Social Security LawIn the past decades the coordination and equal treatment provisions of the European Union have become of vital importance. This book gives a clear overview of the main lines and main developments of this significant part of EU law.
On 1 May 2010 a new Coordination Regulation on social security for migrants, Regulation 883/2004, came into force. The complete revision of the coordination regulation meant that an in-depth revision of this handbook on the coordination provisions was essential. This book gives an explanation of the meaning of the provisions of the Regulation, its effects on national case law, its differences with the old Regulation and the case law of the Court of Justice still relevant to these provisions.
A second main part of EU social security law consists of provisions requiring equal treatment of men and women. The book explains the developments in this area and their meaning for present-day social security.A separate part considers social policy measures and the instruments employed in this area.
Artikelen


Frans Pennings, Introduction: Regulation 883/2004 – The Third Coordination Regulation in a Row, European Journal of Social Security, Vol. 11, issues 1-2, 2009, p. 3-8. downloadFrans Pennings, 'Coordination of Unemployment Benefits under Regulation 883/2004', European Journal of Social Security, 2009, Vol. 11, issues 1-2, p. 177- 204. downloadFrans Pennings and Marjon Weerepas, 'Towards a Convergence of Coordination in Social Security and Tax Law’, EC Tax Review, 15(4), 2006, p. 215-225. downloadFrans Pennings and Bert Alink, ‘National Report: the Netherlands’, in Michael Lang (ed.), Double Taxation Conventions and Social Security Conventions, Vienna 2006, p. 485-527.  DownloadFrans Pennings, ‘Inclusion and Exclusion of Persons and Benefits in the New Co-ordination Regulation’, in M. Dougan and E. Spaventa (eds.), Social Welfare and EU Law, Oxford 2006, p. 241-261. DownloadFrans Pennings, ‘Posting and Social Security Coordination’, in: Roger Blanpain (ed.), Freedom of Services in the European Union, The Hague 2006, p. 239-256.Frans Pennings, ‘Co-ordination of Social Security on the Basis of the State-of-employment Principle: Time for an Alternative?’, Common Market Law Review, 42(1), 2005, p. 67-89. downloadFrans Pennings, ‘Has the State-of-Employment Principle Become Outdated?’, in R. Langer and M. Sakslin (eds.), Co-ordinating Work-Based and Residence-Based Social Security, Helsinki 2004, p. 185-217.Frans Pennings, ‘The Place of Equal Protection on Grounds of Nationality in EU Law’, in: Numhau­ser‑Henning, Ann (ed.), Legal Perspectives on Equal Treatment and Non‑Discri­minati­on, The Hague 2001, p. 125-139.Frans Pennings, ‘The European Commission Proposal to Simplify Regulation 1408/71’, European Journal of Social Security 3(1), 2001, p. 45‑60.Frans Pennings,‘Regulation 1408/71 and the Room for Manipulation of the Facts,’: in: A. Num­hau­ser‑Henning (ed.), Normativa Perspektiv. Festschrift till Anna Christen­sen. Lund 2000, p. 347-372.Frans Pennings and Mijke Houwerzijl, ‘Double charges in case of posting of employees: the Guiot Judgment and its effects in the con­struction sector’, European Journal of Social Security, 1(1), 1999, p. 91‑112.Frans Pennings, Heeft het werklandbeginsel zijn langste tijd gehad?, Deventer 2003 (oratie Universiteit Utrecht).Frans Pennings, ‘Groeiende ruimte voor woonplaatsbepalingen in het EG-coördinatie­recht’, Sociaal Maandblad Arbeid 1992, p. 503-518.Frans Pennings, ‘Het socialezekerheidsverdrag met Marokko. Over doel, middelen en opzeggen’, Migrantenrecht, 17(3), 2002, p. 82-84.  Frans Pennings,‘Bovenwettelijke aanvullingen op buitenlandse werkloosheidsuitkeringen - de invloed van de ‘onbekende’ verordening 1612/68’, Sociaal maandblad arbeid, 2002, p. 11-12.


.
Frans Pennings, ‘De (non-)exporteerbaarheid van Wajong-uitkeringen: een drama in veel bedrij­ven’, Sociaal maandblad arbeid, 56(7/8), 2001, p. 383-389.Frans Pennings, ‘”Bijstandsuitkeringen” en het recht op vrij verkeer van werknemers’, Migrantenrecht, 1992, p. 146 - 155.Frans Pennings, ‘Het einde van de exporteerbaarheid van Wajong-uitkeringen’, Migranten­recht, 2000, p. 71-74.
 


  Frans Pennings, 'Koordinierung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit nach der Verordnung 883/2004', in: E. Eichenhofer (ed.), 50 Jahre nach ihrem Beginn – Neu Regeln für die Koordinierung sozialer Sicherkeit, Beiträge zur Sozialpolitik und zum Sozialrecht Band 38. Berlin: Erich Schmidt Verlag: 2009, pp. 265-290.
 


Frans Pennings en Mijke Houwerzijl, ‘Conflict(erende) regels in het socialezekerheids- en arbeidsrecht’, in: A. Van Regenmortel en H. Verschueren (red.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele actuele thema’s, Brugge 2007, p. 481-554.Frans Pennings, ‘De sociale verzekering van personen die niet langer in Nederland werkzaam zijn: het arrest Van Pommeren-Bourgondiën’, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 12(1/2), 2006, p. 18-23.
Frans Pennings en Ger Essers, ‘Het voorstel van de Europese Commissie tot vereenvoudiging van verordening 1408/71’, Sociaal Maandblad Arbeid 55(11/12), 2000, p. 512-525.Frans Pennings, Premieheffing in internationale situaties’, in: Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (red.) Belastingen en sociale verzekeringen in een mobiele arbeidsmarkt, Den Haag 2006, p. 19-40. Download


 
F   Frans Pennings, ‘De modernisering en vereenvoudiging van de coördinatie van de sociale zekerheid’, SEW, 53(3), 2005, p. 106-116.


Detachering  
 
8
Frans Pennings and Marc Weyns, ‘De rechtspositie van ter beschikkingge­stelde arbeidskrach­ten in België en Neder­land’, in: F.J.L. Pennings (red.), Flexibilisering van het sociaal recht in België en Nederland, Deventer 1998, p. 67-106.F.  Frans Pennings.‘Richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten’, Arbeid Integraal, 1996, p. 26-28.Frans Pennings, ‘Arbeidsrechtelijke aspecten van detachering van werknemers in/uit België en Nederland’ in: F.J.L. Pennings (red.), Tewerkstelling over de gren­zen, Deventer 1996, p. 1-44.


Discriminatie


Frans Pe
nnings, ‘The Potential Consequences of the Gaygusuz Judgment’, European Journal of Social Security, 1(2), 1999, p. 35‑57.Frans Pennings, ‘The Place of Equal Protection on Grounds of Nationality in EU Law’, in: Ann Numhau­ser-Henning, Legal Perspectives on Equal Treatment and Non-Discri­minati­on, The Hague 2001, p. 125-139.F.  Frans Pennings, ‘Een nieuwe mogelijkheid om ongelijke behandeling te bestrijden in de sociale zekerheid: de gevolgen van het Gaygusuz-arrest’, Sociaal Maandblad Arbeid, 1998, 53(1), p. 5.Frans Pennings, 'Non-Discrimination on the Ground of Nationality in Social Security: What are the Consequences of the Accession of the EU to the ECHR?', Utrecht Law Review, Volume 9, Issue 1 (January) 2013. Download


     Europees Burgerschap   ->   zie Burgerschap
7


Europese sociale zekerheid


 Boek 

 Frans Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, 6e druk, Deventer: Kluwer.
 
Europees socialezekerheidsrecht


 Artikel

Frans Pennings, ‘Social security: Coordination or Harmonisation?’, in R. Blanpain (ed), Law in Motion, The  Hague 1997, p. 1060 -1090. 
 
 

     
Frans Pennings, ‘Grensoverschrijdend socialezekerheidsrecht’, in: B.B.B. Lanting, S.S.M. Peters en M. Westerveld, Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht. Den Haag: Boom juridische uitgevers, 2011, p. 135-148.  download
 
Europese sociale politiek

boek 

Leonard Besselink, Frans Pennings and Sacha Prechal (eds), The Eclipse of the Legality   Principle in the European Union, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011.

Legality is a traditional normative concept to regulate the relationship between those in power and those subjected to that power. The principle of legality protects the citizen against the arbitrary use of power, or, more precisely, it demands a legal basis (which itself must be of a certain standard) to legitimize State action. Is legality under siege in Europe? The authors contributing to this provocative and important book answer this question in the affirmative.
Twenty-one outstanding European legal scholars expose a spectrum of ways in which the traditional legality principle is under pressure because of the creation of new legal orders, including that of the EU, and the interaction between these new orders and that of the State, combined with such factors as expertise driven governance, difficulties of international organizations to meet their objectives due to a lack of adequate powers, and lack of parliamentary control.

Photo of the title: The Eclipse of the Legality Principle in the European Union - 9041132627 - 9789041132628

Hoofdstuk (downloadble) 
Open Method of CoordinationFrans Pennings, ‘Is the subsidiarity principle useful to guide the European integration pro­cess?’, Tilburg Foreign Law Review, 1993, nr. 2, p. 153-163.Frans Pennings, I.P. Asscher-‘Vonk, C. Sparrius and L. Delsen, ‘The Nether­lands’, in: J.P.A. van Vugt and J.M. Peet (ed.), Social Security and Solidarity in the European Union, Contributi­ons to Economics, Heidelberg 2000, p. 143-162.


 
Frans Pennings, ‘Een Ontwerp-aanbeveling voor minimumuitkeringen. Kleine stapjes naar een sociaal Europa’, PS 1992, p. 1040 - 1049.Frans Pennings,‘Is it useful to insert new fundamental principles into the Treaty of Rome?’, in: C. Engels and Manfred Weiss (eds.), Labour Law and Industrial Relations at the Turn of the Century. Liber Amicorum in Honour of Roger Blanpain, The Hague 1998, p. 373‑399. 

 

Flexibilisering van het sociaal recht

Frans Pennings (ed.), Flexibilisering van het sociaal recht in België en Nederland. Deventer 1998.Frans Pennings (ed.), Telework in the Netherlands, Amsterdam 1996.Frans Pennings (red.), Flexibilisering van het sociaal recht. Deventer 1996.
 


Frans Pennings,   'De Werkverzekering: flexibiliteit en zekerheid in balans?’, Tijdschrift recht en arbeid, 2009, p. 5-11.Frans Pennings, ‘Dérégulation de l’emploi aux Pays-Bas’, in: B. Lestrade and S. Boutillier (eds.), Les Mutations du Travail en Europe, Paris 1999, p. 299-310.


 
Frans Pennings, ‘Flexibilität und Sicherkeit: neue Entwicklungen im niederländi­schen Arbeits­recht’, Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits‑ und Sozialrecht, 13(2), 1999, p. 153-164.


Grensoverschrijdende patientenzorg

Artikel

Frans Pennings, The Cross-Border Health Care Directive: More Free Movement for Citizens and More Coherent EU Law?, European Journal of Social Security, 2011, p. 424-452.
Download


book chapter

Frans Pennings, ‘The draft patient mobility directive and the coordination regulations of social security’, In: J.W. van de Gronden, E. Szyszczak, U. Neerghaard and M. Krajewski (ed), Health Care and EU law, The Hague: TMC Asser Press, 2011, p. 133-160.

Cover Health Care
Frans Pennings, ‘Inmigrantes ilegales y el acceso a asistencia sanitaria en los Paises Bajos’, in: C. Sanchez-Rodas Navarro (ed), Aspectos juridicos de la Union Europea, Ediciones Laborum, s.l. 2009, p. 209-216.


Internationale normen


F.J.L. Pennings, Unietrouw of eigen belang eerst. De casus van de export van uitkeringen buiten de EUNederlands Juristenblad, jrg 88, nr. 38, 2013, 2669-2675.Frans Pennings (ed), Between Soft and Hard Law. The Impact of International Security Standards on National Social Security Law, The Hague 2006.

This is a detailed analysis of the legal meaning of ILO conventions on social security in the United Kingdom, France, Germany, Spain, and the Netherlands.

Between Soft and Hard Law; The Impact of International Social Security Standards on National Social Security Law by


Dit boek is in 2012 vertaald in het Chinees.
Frans Pennings (ed), International Social Security Standards. Current Views and Interpretation Matters, Intersentia, Antwerp 2007.

International Social Security Standards. Current Views and Interpretation Matters 

The book opens with an introduction to ILO and Council of Europe conventions and then presents contributions of experts working for various organisations which are of extreme importance for the implementation and understanding of standards: the Committee of Experts of the ILO, the Council of Europe, a national government, university professors, a judge, a government advisor from an East European country, and a trade union.


Photo of the title: International Standard - Setting and Innovations in Social Security - 9041137289 - 9789041137289


Ulrich Becker, Frans Pennings, Tineke Dijkhof (eds, International standard-Setting and Innovations in Social Security, March 2013,  ISBN 9041137289, 5
60 pp.  

in this book by Frans Pennings:

Ulrich Becker and Frans Pennings, ‘General Introduction’, in  Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), 
 International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International,  ISBN 978-90-411-3233-8, p.  1 – 10.
Frans Pennings, ‘Historical and Theoretical Background of Standard Setting in Social Security’, in  Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), 
 International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International,  ISBN 978-90-411-3233-8, p.  15 – 38
Frans Pennings, ‘Different Levels of Standard-Setting: Introduction’, , in  Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), 
 International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International,  ISBN 978-90-411-3233-8, p.  41 – 42.
Frans Pennings, ‘Different Levels of Standard-Setting: Analysis’, in  Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red),  International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International,  ISBN 978-90-411-3233-8, p.  123 – 130.Ulrich Becker and Frans Pennings, ‘Privatization and Activation± Introduction’, in  Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), 
 International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International,  ISBN 978-90-411-3233-8, p.  381 – 386.
Frans Pennings, ‘Privatization and Activation in the Netherlands´, in  Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), 
 International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International,  ISBN 978-90-411-3233-8, p.  443/456
 
Frans Pennings and Ulrich Becker, ‘Final Conclusions’, in  Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red),  International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International,  ISBN 978-90-411-3233-8, p.  471 – 482.

 

Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit - een internationaal perspectief
 
 

 

Barbara Hofman en Frans  Pennings, Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit - een internationaal perspectief, Kluwer, Deventer, 2013.Frans Pennings,‘Rege­ring wil deel VI van Europese Code opzeggen’, Nederlands Juris­ten­blad, 1997, p. 1763-1764.
Frans Pennings, De betekenis van internationale normen voor de Nederlandse sociale zekerheid. Deventer 2004 (oratie).
downloadFrans Pennings and Maria Korda, The legal character of international social security standards. European Journal of Social Security, 2008, 10(2), (131-158 pp
).
downloadFrans Pennings,
The Meaning of International Standards in Social Security’, in: Jef van Langendonck (ed.), The Right to Social Security, Antwerp 2007, p. 205-224.Frans Pennings en Barbara Hofman, 'Het beste jongetje van de klas? Nederlandse sociale zekerheid en IAO-verdragen.' Sociaal recht, 2008, p. 146-154.Frans Pennings, ‘Hoofdstuk 4. De bevordering van werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloos­heid’, in: A.T.J.M. Jacobs, Het Nederlandse sociale zekerheidsrecht en de minimum-normen van de Internationale arbeids­organisatie en de Raad van Europa, Deven­ter 1992, p. 84 - 127.Frans Pennings, ‘De Koppelingswet en internationale verdragen’, NJCM-bulletin 26(6) 2001, p. 709-723.Frans Pennings, ‘De invloed van het internationale recht in de Koppe­lingswetju­risprudentie’, Migrantenrecht, 14(4), 1999, p. 95-102. Frans Pennings.‘De betekenis van het EVRM voor socialezekerheidsrechten na het Gaygu­suz-ar­rest’, Arbeid integraal, 2000, p. 50-52. Frans Pennings, ‘Het arrest Sürül: een arrest dat knaagt aan de Koppelingswet’, Sociaal Maandblad Arbeid 1999, p. 442-450.Frans  Pennings and Taufan Homan, ‘De doorvoering van internationale normen in de Nederlandse sociale zekerheid: de zaak Wessels-Bergervoet’, Sociaal recht, 18(1), 2003, p. 13-17.Frans Pennings, ’De spanning tussen internationale idealen en de praktijk’, Nederlands Juristen­blad, 76(3), 2000, p. 127-127.


 Levensloop en sociale zekerheid

Frans  Pennings and Kim Hermans, ‘Problemen en mogelijkheden van een Levensloop-WW’, Sociaal maandblad arbeid, 61(11/12), 2006, p. 486-493.


Nederlands arbeidsrecht

Frans Pennings, Nederlands arbeidsrecht in een internationale context, Deventer 2007.
Nederlands arbeidsrecht in een internationale context
 

 
Antoine Jacobs en  Frans Pennings  (red.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht, Zutphen 2007.

hierin:

Frans Pennings, ‘De WW en bevordering van employability van werknemers.’ In: A. Jacobs en F. Pennings (red.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht, Zutphen 2007, p. 239-250.

 

     
Frans Pennings, 'Stoof/Mammoet en wijziging van de arbeidsvoorwaarden’, Tijdschrift Arbeidsrecht praktijk, jaargang 2, nr. 4, 2009, p. 143-144.

 

Nederlands socialezekerheidsrecht    

boek

Frans Pennings, Dutch Social Security Law in an International Context. The Hague 2002.

This book describes the Dutch system from an international perspective: it discusses the impact of ILO Conventions, Conventions of the Council of Europe and EU regulations and directives on the Dutch social security system. In this way it shows which impact international law has had on the Dutch system. This contributes to more insight of the meaning of international social security law on this particular system, and it also contributes to the general knowledge of the impact international law has on national social security law.

VoorkantFrans Pennings, Nederlands socialezekerheidsrecht in een internationale context. Deventer, tweed druk 2006.

Encyclopaedia bijdrage

Frans Pennings, ‘The Netherlands’, in: M. Colucci and R. Blanpain (eds.), International Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law International, Alphen a/d Rijn.
Frans Pennings en Guus Heerma van Voss (red.). Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer, 2012, derde druk.

Tekst & Commentaar: Socialezekerheidsrecht
 •  Tekst & Commentaar: Socialezekerheidsrecht 

  Deze uitgave bevat commentaar op onder meer de relevante delen van WW, BW, Ziektewet en WIA opgenomen maar ook op andere relevante regelgeving binnen de onderwerpen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overkoepelende regelingen, sancties en uitvoering.
   


Frans Pennings en Anja Hofman (red), Wet en Rechtspraak arbeidsrecht. Deventer, 2010. Organisatie sociale zekerheid


Photo of the title: Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study - 9041149171 - 9789041149176

 


Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study
Edited by: Frans Pennings, Thomas Erhag, Sara Stendahl
October 2013, 

336 pp. Hardcover                
 

 
  


 


Ouderdom

Kees Boos en Frans Pennings (red), Vergrijzing en Sociale Zekerheid, NISZ Amsterdam, Amsterdam, 2010. 
 

Pensioenen

Frans Pennings, 'Les pensions professionnelles aux Pays-Bas', Revue de droit sanitaire et social (RDSS), 2008, p. 1053-1060. Frans Pennings, ‘Retraites complémentaires en Europe. Belgique’, Semaine sociale Lamy 1992.


Frans Pennings, ‘Case C-379/09, Maurits Casteels v. British Airways plc,’,
Common Market Law Review, Vol. 49, No. 5, October 2012, 1787–1798,


Procedures en sociale zekerheid

Frans Pennings, ‘De invloed van de Wet Pemba op socialezekerheidsprocedures.’, Sociaal recht 2004, p. 299-306.Frans Pennings,‘Bewijsproblematiek bij handhaving socialezekerheidsregels’, in: M.A.H. van Dalen  e.a. (red.), Bewijsrecht, Deventer 2002, p. 99-116
Frans Pennings en
Diana de Wolff, ‘Verbetering van de rechtsbescherming in het bij­stands-recht?’, Sociaal recht, 1987, p. 9 - 13.Frans Pennings, ‘De vierde tranche Awb en het socialezekerheidsrecht’, Neder­lands Juristen­blad, 2000, p. 1204-1208.
Frans Pennings,‘Alternatieve geschillenprocedures in het sociale-zekerheidsrecht’,  Rechtshulp, 1995, nr. 8/9, p. 24-32. 
      Frans Pennings, 'Twintig jaar Internationale Kamer van de CRvB. Van autonome naar netwerkrechter’, NJB, jrg. 87,  nr 33,  2012, 2279-2285.  download


Sociale verantwoordelijkheid

Frans Pennings, Yvonne Konijn and Albertine Veldman (eds.), Social responsibility in labour relations. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008. 

Since 1945, socially moderated market economies have formed the cornerstone of the European socioeconomic model. Now, however due to powerful global economic, political and demographic tendencies tensions between social and economic interests and values are increasing. These developments create an urgent need for answers, actions and measures on the European level.
Compiled in honour of the major European labour law scholar Teun Jaspers, it encompasses a broad spectrum of analyses and insights by forty-one distinguished contributors from seven countries. Four major tensions are identified: between the European and national level, between fundamental rights and economic freedoms, between workers and employers, and between soft and hard law instruments. Throughout, a comparative approach is emphasized, not only within the EU but also between the EU and China and South Africa.

Social Responsibility of the Modern Enterprise by

 

Topics

 • extending the scope of application of corporate social responsibility norms to transnational enterprises;
 • the legal weight of voluntary standards such as codes of conduct;
 • pressure on national social law due to flexibilization, deregulation and individualization;
 • contract termination protection;
 • employability and training of employees;
 • fixed-term work in the wake of the Mangold ruling;
 • adjustment of working conditions for ill and disabled workers;
 • right to strike.


Telewerken

Frans Pennings (ed.), Telework in the Netherlands, Amsterdam 1996.

Voorkant

 


Veiligheid en gezondheid

Frans Pennings, ‘EU Law in the Area of Occupational Health and Safety’. in: A. Swiat­kow­ski (ed.) Jagiel­lo­nian University Yearbook of Labour Law and Social Policy, Cracow 1997.
 

Teun Jaspers and Frans Pennings, ‘Occupational Health and Safety in the Netherlands: A Shift of Responsibilities’, in Edoardo Ales (ed.), Health and Safety at Work. European and Comparative Perspective.  Kluwer Law International, Alphen a/d Rijn, 2013,   329-374.   download


Theorievorming sociale zekerheid

Frans Pennings, ‘Social security’, in: Jan M. Smits (ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham: Edward Elgar, snd, 2012, 800-813. 
DownloadVoorkant 

 


Frans Pennings, ‘Social Security’, in: B. Greve (ed)., The Routledge Handbook of the Welfare State, Oxon: Routledge 2013, 321-331.  download

 

 

 

Werkloosheid

Frans Pennings en Anita Damsteegt, De werkloosheidswet, derde, geheel herziene druk, Deventer: Kluwer, 2009.
 

Frans Pennings, Benefits of Doubt. A comparative study of the legal aspects of employment and unem­ploy­ment schemes in Great-Britain, Germany, France and the Netherlands, Deventer 1990, proefschrift Universiteit  Utrecht.
 
    
Frans Pennings, ‘Three Unemployment Benefit Schemes Compared: the English, German and Dutch Approaches’, The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Vol 4 (1988) no 3, p. 163 - 176.


     
Frans Pennings and A. Swiatkowski, ‘The right to work and its changing relationship with social security’, in: A. Switakowski (red.), Jagiel­lo­nian University Yearbook of Polish labour law and social policy, Cracow 1993, p. 44-67.
 
     
Frans Pennings, ‘Promotion and regulation of job creation opportunities - the Nether­lands’, in: International Society of Labour Law and Social Security (red.), Theme I. Promoti­on and Regulation of Job Creation Opportuni­ties. XIV World Congress of Labour Law and Social Security. Internatio­nal Society of Labour Law and Social Security, Seoul1994, p. 505-519.


   
Frans Pennings, ‘A Critical View of Incentives to Help Benefit Recipients into Work in the Netherlands’, in: H. Sarfati and G. Bonoli (eds.), Labour Market and Social Protection Reforms in International Perspective, Ashgate, 2002, p. 285-310. 
 


Frans Pennings, ‘Het Jeugdwerkgarantieplan: de toepassing van ervaringen in het buiten­land,’ Sociaal Maandblad Arbeid 1988, p. 629-639. 
 

Frans  Pennings, ‘Werkloosheidsvoorzieningen en toetreding tot de arbeidsmarkt in Engeland: steun of struikelblok,’ Sociaal Maandblad Arbeid, p. 121 - 128.
 


Frans Pennings, ‘De WW en bevordering van employability van werknemers.’ In A. Jacobs en F. Pennings (ed.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht, Zutphen 2007, p. 239-250.   download


    
Frans Pennings, 'De Werkverzekering: flexibiliteit en zekerheid in balans?’, Tijdschrift recht en arbeid,  2009, p. 5-11.Frans Pennings, ‘Niederländische und deutsche Arbeitslosenvericherung im Vergleich’, Zeit­schrift für auslän­disches und internationales Sozialrecht, 1992, p. 151 - 176.Frans  Pennings, 'Sociale vernieuwing in het perspectief van ontwikkelingen in het buiten­land’, PS 1991, p. 1635 - 1646.Frans  Pennings, ‘Het ontstaan van het recht op een werkloosheidsuit­ke­ring’, Sociaal Maandblad Arbeid 1990, p. 23-32.
 


Frans Pennings, ‘Naar een verbeterde poortwachter voor de WW bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?’, Arbeid Integraal, (5), 2003, p. 178-181.
 


Frans Pennings, ‘Ligt er een visie ten grondslag aan onze werkloosheidswet? Enige rechts­vergelij­ken­de observaties’, Sociaal Maandblad Arbeid 1992, p. 62 - 79.


  Ziekte en arbeidsongeschiktheid  
 
Frans Pennings, ‘The New Dutch Disability Benefits Act: the Link between Income Provision and Participation in Work’, In: S. Devetzi and S. Stendahl (eds), Too Sick to work?, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, p. 95-118.

Photo of the title: Too Sick to Work? Social Security Reforms in Europe for Persons with Reduced Earnings Capacity - 9041134263 - 9789041134264

 

 
Frans Pennings en Irmgard Borghouts-van de Pas. Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken, Tilburg: OSA, 2008. 
 


Frans Pennings, ‘De WAO in internationaal perspectief’, Sociaal maandblad arbeid,’ 57(3), 2002, p.207-218. 
 


Frans Pennings, 'Die Maßnahmen für behinderte Menschen in den Niederlanden', in: B. von Maydell et al (ed.)., Politik und Recht für Menschen mit Behinderungen in Europa und Asien, Baden-Baden: Nomos Verlag 2009, p. 197-207. 

 

F. Pennings, ‘De WULBZ en grensoverschrijdend verkeer van werknemers’, in: Sociaal Maandblad Arbeid, Alphen a/d Rijn 1997, p.174-187. 
 


 Frans Pennings, De WAO, Deventer (twee drukken, 2000, 2002) 
 


 
Frans Pennings, ‘De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in het licht van de IAO-verdragen’, Arbeid Integraal, 2005(3), p. 67-77. 
 


Frans Pennings, ‘Wet verbetering poortwachter: zieke werknemers eerder de poort uit?’ Sociaal recht 2001, p. 257-258. 
 


 
Zzp

Diana de Wolff en Frans Pennings, Dienstbetrekking of zelfstandig ondernemerschap, de reikwijdte van de sociaalrechtelijke bescherming van de zelfstandige zonder personeel, S.S.M. Peters en M.S. Houwerzijl (ed.), Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking, Deventer: Kluwer 2009, pp. 363-388.