Curriculum vitae Nl

 
Opleiding

1982               doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde Universiteit Utrecht
1985               doctoraal Nederlands recht (sociaal recht) Universiteit Utrecht
1990               promotie Universiteit Utrecht: Benefits of Doubt. A comparative study of the legal aspects of employment and unem­ploy­ment  schemes in Great-Britain, Germany, France and the Netherlands, (published by Kluwer Law  International).
 
 

 
Werk
 
2011  -                Visiting Professor aan Gothenborg University (Sweden)
2008                   hoogleraar sociaal recht aan Universiteit Utrecht
2002-2008        deeltijdhoogleraar Europees en vergelijkend socialezekerheids-recht  aan Universiteit Utrecht
2003 - 2012    bijzonder hoogleraar internationaal socialezekerheidsrecht Tilburg University
1995 - 2008     universitair hoofddocent aan Tilburg University
1990 -1995      universitair docent aan  Tilburg University
1987-1990       NWO-aanstelling Promotie-onderzoek Universiteit Utrecht
1985 -1987     Centrale coordinator van de wetenschapswinkels Universiteit Utrecht
 

Nevenbetrekkingen

1997 -               Raadsheer-plaatsvervanger
Centrale Raad van Beroept
1993 -               Docent bij SSR (opleidingscentrum rechterlijke macht
2003 -  2010    lid Bureau European Institute of Social Security
2008 -              Voorzitter Levenbach instituut
2011 -              Voorzitter afdeling Internationaal en Europees recht aan Universieit Utrecht
 

Redactielidmaatschappen 

1999 -               Oprichter en redacteur van
European Journal of Social Security
2009 -               lid resp. hoofdredacteur van Tijdschrift voor recht en arbeid
2007 -               lid advisory council of Maastricht Journal of European and Comparative Law
 
 
promotie-onderzoeken.

Voltooid
 
Maaike Wienk, Europese coördinatie van aanvullende pensioenen 1999 (with prof A. Jacobs)
  
Mijke Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn, 2005 (with prof. W. Fase)
 
Minna van Gerven, The Broad Tracks of Path Dependent Benefit Reforms, 2008
(with  prof. W. van Oorschot)
 
Jeroen Denkers, The World Trade Organization and Import Bans in Response to Violations of Fundamental Labour Rights, 2008 (with  prof. W. van Genugten)
 
Ivo van der Helm, De privacybescherming van de zieke werknemer, 2008  (with prof. T. Jaspers)
 
Linda Lanting, Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers (2009) (with prof. J. Riphagen)
 
Tineke Dijkhoff,  International Social Security Standards in the European Union. The cases of the Czech Republic and Estonia (2011). 
 
Susanne Heeger-Herrter, Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten. Een onderzoek naar de Werkloosheidswet en spaarregelingen(2012).

Maria KordaThe Role of International Social Security Standards. An in-depth study through the case of Greece  (2013)

Kim Hermans, De  WW en nieuwe sociale risico's. Internationaalrechtelijke grenzen aan hervormingsvoorstellen (2014)


Current PhD projects (working titles)
 
 
Caroline de Groot, Life cycle arrangements and job mobility
 
 Saskia Montebovi,  Activation and privisation of social security and cross border movement
 
Hatice Caglayankaya, Coordination of social security for Turkish nationals

Kai Liu, Health and safety legislation in China

 
 
*