Documents

Advies over wetsontwerp Woonlandbeginsel: adviesCONFERENTIE


Arbeidsmarkt en regie Werkloosheidswet: sociale partners aan de knoppen - lessen uit het buitenland

 

 

 

 
 

 

 

Programma

 

Aanmelden

 

Locatie

 

 

 

Arbeidsmarkt en regie Werkloosheidswet: sociale partners aan de knoppen - lessen uit het buitenland

 

Woensdag 5 februari 2014 ■ SER-gebouw ■ Den Haag
ontvangst 12.30, aanvang 13.00, afsluiting 17.15 uur

 

 

 

 

 

De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen zoals de groeiende werkloosheid en de dreigende krapte op onderdelen van de arbeidsmarkt. Er wordt een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van werkloosheid komen meer en meer centraal te staan. Daarvoor is het van belang dat mensen makkelijker van werk naar werk bewegen  en dat personen die toch in de WW terechtkomen zo snel mogelijk weer een baan vinden. Dit noopt ook tot aanpassing van de instituties op de arbeidsmarkt.

In het sociaal akkoord van april 2013 hebben regering en sociale partners afgesproken de wijze waarop de arbeidsmarkt is ingericht en de instituties die daarin een rol spelen opnieuw te bezien. Deze afspraken worden nu nader uitgewerkt. De SER is gevraagd advies uit te brengen over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur. In dit advies gaat het ook om de regie over en de financiering van de werkloosheidswet. Bij de voorbereiding van zijn advies wil de SER zich laten inspireren door praktijken en ervaringen in het buitenland: wat is bruikbaar in Nederland, wat kunnen we verbeteren, wat moet we niet willen overnemen?

Daarom organiseert de SER deze conferentie, samen met de Universiteit Utrecht. Tijdens de conferentie komt de situatie in Frankrijk, Zweden en België aan bod en is de centrale vraag wat  Nederland van de ervaringen in deze landen kan leren.

De conferentie bouwt voort op een onderzoek dat door de Universiteit  Utrecht en de Universiteit van  Göteborg (Zweden)  is verricht  over de rol van de overheid en sociale partners bij arbeidsbemiddeling en werkloosheidsregelingen. Daaruit blijkt dat er tussen landen grote verschillen bestaan. Tijdens de conferentie wordt ook op deze resultaten ingegaan.

 

Wiebe Draijer 
Voorzitter SER 

De conferentie is mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak. SER en UU organiseren de conferentie samen.

 

 

 

 

   

 

 

Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 525  |  communicatie@ser.nl  |  www.ser.nl