Renforce

Het Utrechtse Centrum voor Gedeelde Regulering en Handhaving in Europa (RENFORCE) houdt zich bezig met de relatie tussen regulering en handhaving en het samenspel tussen de nationale, Europese en andere overheidsniveaus, alsmede met de private elementen van regulering en handhaving. RENFORCE, ondergebracht bij het  Europa Instituut van de Universiteit Utrecht, combineert  juridisch onderzoek met onderzoek uit andere disciplines die kunnen bijdragen aan een beter begrip van de bestudeerde fenomenen, zoals economie en politicologie. Ongeveer 30 senior onderzoekers en een aantal promovendi zijn verbonden aan RENFORCE. Meer concreet is ons onderzoek gebaseerd op vier deelthema’s, waarbij ieder thema één van de hoofdelementen van het onderzoeksprogramma belicht:

  • Kernwaarden bij het bepalen van regulering en handhaving (zowel institutionele als materiële kernwaarden)
  • Actoren (zoals nationale parlementen, toezichthouders en rechters)
  • De beleidscyclus (van agendering tot uitvoering van regelgeving)
  • Het gelede karakter van de rechtsorde (naast de Europese en de nationale niveaus ook de internationale rechtsorde en de vergelijking tussen lidstaten van de EU)

RENFORCE stimuleert en initieert gezamenlijk onderzoek van haar onderzoekers (van wie de wiens achtergronden uiteenlopen van Europees recht, strafrecht, economisch publiekrecht, sociaal recht en bestuursrecht tot  privaatrecht) en met onderzoekers buiten de onderzoeksgroep. RENFORCE is daarnaast een  platform voor uitwisseling van ideeën en onderzoek tussen academici en praktijkbeoefenaars. Ten behoeve hiervan organiseren we regelmatig conferenties, lezingen en seminars, waarvan de meeste toegankelijk zijn voor het publiek.  Zie ook de website.