Onderwijs sociaal recht

Onderwijs in sociaal recht

In het Masterprogramma Recht en onderneming kun je een sociaalrechtelijke variant volgen. Voor de andere varianten zie hier.

Ondernemingen opereren in een spanningsveld tussen afnemers, klanten en leveranciers enerzijds en regelgeving en maatschappelijke druk anderzijds. In de masteropleiding Recht en onderneming bekwaam je je op de rechtsgebieden die betrekking hebben op dat spanningsveld: ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mededingingsrecht. Je leert meer over toezicht op financiële markten, hedge funds, corporate governance, mededinging, medezeggenschap in internationale concerns, maatschappelijk verantwoord ondernemen en corporate social responsibility. Ook reorganisaties en herstructureringen worden belicht.

Programma 2012-2013

Verplicht:
1. Ondernemingsrecht  (periode 1) 7,5 ECTS
2. Individueel en collectief arbeidsrecht (periode 2) 7,5 ECTS
3. European Competition Law (periode 2) 7,5 ECTS of  Mededingingsrecht (periode 3) 7,5 ECTS

Track Arbeid en sociaal beleid 
4. Europees arbeidsrecht (periode 3) 7,5 ECTS          
5. Privaat en publiek socialezekerheidsrecht (periode 4) 7,5 ECTS

 6.
Een cursus te kiezen uit het openstaande masteraanbod Rechtsgeleerdheid 

7. Masterscriptie
 

Voor meer informatie klik hier.