Tijdschrift Recht en arbeid

Tijdschrift Recht en Arbeid

Frans Pennings is hoofdredacteur van het tijdschrift TRA, dat verdiepende artikelen en op de praktijk georiënteerde artikelen bevat op het terrein van het sociaal recht (m.n. arbeidsrecht en werknemersverzekeringen).
Zie ook de webpagina van Tra
   en de auteursinstructie

Redactie
Naast de hoofdredacteur zijn redactielid


mr R Duk
mr R. Duk prof mr. M.S. Houwerzijl mr. W.M.A. Staal prof mr S. Peters
mr. drs. P.Th. Sick prof. mr B. Barendsen prof mr F. Laagland mr A. Keizer


           


:

                                    mr. E. de Groot prof mr W. RoozendaalREDACTIESECRETARIS

Mr Marize Verhagen

e-mail: redactietra@gmail.com

Vaste medewerkers

mr. dr. L. van den Berg
prof.dr. K. Boonstra
mr. D.J. Buijs
mr. F.M. Dekker
mr. M.J.A.C. Driessen
mr. C.J. Frikkee
mr. P.S. Fluit
dr. N. Gundt
dr. R.H. van het Kaar
mr. dr. M. Kullmann
mr. J.J.M. de Laat
mr. B. de Leest
mr.dr. W.G.M. Plessen
Mr. M.D. Ruizeveld
mr. L.C.J. Sprengers
mr. J.N. Stamhuis
mr. A. Stege
mr. dr. M.S.A. Vegter
prof.dr. G.J. Vonk
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. dr. I. Zaal