Tijdschrift Recht en arbeid

Tijdschrift Recht en Arbeid

Frans Pennings is hoofdredacteur van het tijdschrift TRA, dat verdiepende artikelen en op de praktijk georiënteerde artikelen bevat op het terrein van het sociaal recht (m.n. arbeidsrecht en werknemersverzekeringen).

Ieder voor zijn eigen of een gezamenlijk activerend arbeidsmarktbeleid?
Prof. mr. F.J.L. Pennings   Klik hier voor de complete column


Zie ook de webpagina van Tra
   en de auteursinstructie

Redactie
Naast de hoofdredacteur zijn redactielid


prof mr. F.B.J. Grapperhaus prof mr. R.A.A. Duk prof mr. M.S. Houwerzijl             mr. H.W.M.A. Staal
mr. P.H. Burger                            mr. drs. P.Th. Sick prof. mr B. Barendsen prof mr. S. Peters         prof mr S. Sagel
           

Redactiesecretaris:
e-mail: redactietra@gmail.com

Vaste medewerkers

prof.dr. K. Boonstra
mr. D.J. Buijs
mr. M.J.A.C. Driessen
mr. C.J. Frikkee
mr. P.S. Fluit
dr. R.H. van het Kaar
mr. O. van der Kind
mr. J.J.M. de Laat
mr.drs. B.B.B. Lanting
mr. B. de Leest
mr. W.G.M. Plessen
mr. L.C.J. Sprengers
mr. J.N. Stamhuis
mr. M.S.A. Vegter
prof.dr. G.J. Vonk
mr. I. Zaal
mr. A.P. van der Mei
mr. C.W.G. Rayer
mr. H.H. Voogsgeerd