Frans Pennings is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Utrecht

Newtonlaan 201

3584 BH Utrecht


f.pennings@uu.nl

In voorbereiding

Nieuwe druk van Europees sociale zekerheidsrecht. en European Social Security Law, verwacht zomer 2022

2022: tweede editie van Handbook of European social security law (with Gijs Vonk)

Nieuwe publicaties


aug 2021Europees Arbeidsrecht, vijfde druk

Frans Pennings en Saskia Peters (red)


‘Het spanningsveld van de loyale samenwerking: de casus van de export van werkloosheidsuit-keringen’, in L. A Campo e.a. (red), Loyale samenwerking binnen de EU. Den Haag: Boom-juridisch, 2020, pp. 205-220.

‘The discussion on the revision of the coordination rules of unemployment benefits – a battle-field between East and West’, 22(2) European Journal of Social Security 2020, p. 148–162.

'Commissie Borstlap en de sociale zekerheid. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2020, nr. 6/7, p. 11-17.