Master Onderneming en recht: Arbeidsrecht


In het Masterprogramma Recht en onderneming van de Universiteit Utrecht kun je arbeidsrechtelijk afstuderen.

In deze master leer je de processen binnen de onderneming en de transacties van ondernemingen doorgronden aan de hand van de verschillende rechtsgebieden die in de master centraal staan: ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mededingingsrecht.

Je maakt kennis met de juridische aspecten van grote internationale en Nederlandse ondernemingen. Je leert over vennootschappen, hedge funds, corporate governance, mededinging, verschillende arbeidsrelaties, ontslagrecht, medezeggenschap, corporate social responsibility en toezicht op markten. Ook reorganisaties en herstructureringen worden belicht. Zo krijg je goed zicht op de juridische structuur en dynamiek van een onderneming.

In dit masterprogramma kan je kiezen uit drie specialisaties. Wil je arbeidsjurist worden dan kies je voor de specialisatie Arbeid en Onderneming.

Voor meer informatie over de Master ga naar de website van de master
Het programma bestaat uit een zuiver ondernemingsrechtelijke cursus, een cursus over de samenhang van arbeidsrecht en ondernemingsrecht en twee arbeidsrechtelijke vakken in het eerste semester.

in het tweede semester volg je capita selecta, een grroot aanbod van korte cursussen, waaruit je er 5 kunt kiezen. Deze modules van drie weken bieden een korte, hevige ‘onderdompeling’ in een juridisch probleem of kwestie van beperkte omvang. Elke module vergt veel zelfstudie, en is flexibel ingevuld (zowel qua onderwerp; groepsgrootte; entoetsvorm Tijdens de vakken leer je meer over casussen uit de praktijk. Voorbeelden van vakken zijn onder meer: bezoldiging en ontslag van bestuurders, Procederen in arbeidszaken, Mobiele werknemers en sociale zekerheid, overgang van onderneming Een deel van de onderwerpen wordt per studiejaar vernieuwd. Een van de capita is deelname aan een conferentie van de European working group of labour law


Voor meer informatie hierover ga naar de pagina studieprogramma.